HEM

Friluftsområdesföreningarna i Finland

I Finland verkar 11 regionala friluftsområdesföreningar, vars avsikt är att bevara och utveckla den på allemansrätten baserade frilufts- och utflyktsverksamheten samt att bevara naturens och landskapets egenart i respektive region. För att befrämja friluftsanvändningen köper och hyr föreningarna områden eller skaffar användningsrätten samt svarar för skötseln av och byggandet på dem.

Rikligt med platser och verksamhet

Friluftsområdesföreningarna upprätthåller hundratals fina naturobjekt längs kusten, i insjöarna och i fastlandsskogarna. På våra områden kan man åka båt, paddla, fotvandra, övernatta i vindskydd eller i hyresstugor, fiska, bada bastu, simma. Största delen av våra områden har åtminstone ett kokskjul eller en eldplats samt wc. I friluftsområdenas närhet finns företag som bjuder besökarna inkvartering, mat och olika aktiviteter på områdena. Om det specifika serviceutbudet på områdena informeras på de enskilda föreningarnas webplatser, som du når genom att klicka på utvalt område på kartan. Du kan också bekanta dig med utbudet av vald aktivitet via den här sidans ”sök objekt” funktion.

Allemansrätten §

Den nordiska allemansrätten är enastående i världen. Den möjliggör att man får röra sig i naturen och utnyttja omgivningens friluftsmöjligheter i en helt annan grad än i resten av världen. Denna frihet för också med sig ansvar. Detta innebär att man har rätt att göra upp eld endast på anvisade platser, att man tar hänsyn till skogsbrandsvarningar, att man inte får slå läger för längre perioder samt att husdjuren måste bevakas och vid behov vara kopplade. Ytterligare skall man se till att man plockar bort sitt skräp och att man inte skadar djuren eller växtligheten. Däremot får man njuta av att plocka bär och svampar och av att pilka eller meta utanför nationalparkerna. Kom alltså ihåg utfärdsetiketten och ge också andra en möjlighet att njuta av den rena och trygga omgivningen. Bekanta dig med allemansrätten. Fullständiga uppgifter om allemansrätten hittar du här.